Přeskočit navigaci

Administrátor krematoria

Charakteristika

Administrátor krematoria komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria.

Činnosti

 • Komunikace se zákazníkem na počátku a po dobu trvání zakázky.
 • Kontrola Listu o prohlídce zemřelého a povolení ke zpopelnění od státního zástupce nebo státu, jehož občanem zemřelá osoba byla.
 • Kontrola technologického postupu žehu.
 • Materiální a personální zajištění provozu krematoria.
 • Oceňování nákladů a služeb v krematoriu (tvorba a regulace cen).
 • Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou kremačního zařízení.
 • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, hygienické přípravy a zajištění školení obsluhy plynových zařízení.
 • Řízení údržby a oprav kremačních pecí a chladících zařízení.
 • Tvorba kremačních a provozních řádů krematoria.
 • Tvorba návrhů smluv s poskytovateli zdravotních služeb na spalování anatomicko-patologického odpadu.
 • Tvorba plánů krizového řízení krematoria.
 • Vedení pracovního kolektivu.
 • Vedení předepsané evidence přijatých lidských pozůstatků v rakvi a zpopelněných lidských ostatků v urnách.
 • Vykonávání prací v krematoriu, především řízení a obsluha digitálních zpopelňovacích zařízení včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Zajišťování předepsaných měření z hlediska ochrany životního prostředí.
 • Zpracování mzdových a fakturačních podkladů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5163 - Pracovníci v pohřebnictví 00 19 811
51630 - Pracovníci v pohřebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání