Přeskočit navigaci

Výplachový technik

Charakteristika

Výplachový technik zajišťuje odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství v procesu vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a v procesu podzemních oprav sond, zajišťuje chemikálie, kontroluje provozní kapaliny a provádí rozbory cementových směsí pro všechny typy cementací.

Činnosti

  • Kontrola rozborů výplachu a pracovních kapalin, navrhování a ověřování jejich úpravy.
  • Provádění rozborů cementových směsí, určování jejich receptury a doby cementační přestávky.
  • Spolupráce při zajištění, uskladnění a regeneraci pracovních kapalin.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování laboratorního vybavení a náhradních dílů očišťovacího zařízení.
  • Zajišťování výplachového hospodářství a chemikálií pro vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31176 - Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 41 609 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání