Přeskočit navigaci

Výplachový technik

Charakteristika

Výplachový technik zajišťuje odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství v procesu vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a v procesu podzemních oprav sond, zajišťuje chemikálie, kontroluje provozní kapaliny a provádí rozbory cementových směsí pro všechny typy cementací.

Činnosti

  • Kontrola rozborů výplachu a pracovních kapalin, navrhování a ověřování jejich úpravy.
  • Provádění rozborů cementových směsí, určování jejich receptury a doby cementační přestávky.
  • Spolupráce při zajištění, uskladnění a regeneraci pracovních kapalin.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování laboratorního vybavení a náhradních dílů očišťovacího zařízení.
  • Zajišťování výplachového hospodářství a chemikálií pro vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31176 - Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 41 609 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání