Přeskočit navigaci

Báňský technik pro povrchovou těžbu

Charakteristika

Báňský technik pro povrchovou těžbu operativně řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku a vykonává další báňské činnosti na povrchovém dolu nebo lomu.

Činnosti

  • Řízení a organizace prací ve vymezeném technologickém úseku.
  • Řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a požární ochrany.
  • Sledování plnění výrobních úkolů.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vypracovávání projektů báňských staveb a zařízení včetně přípravných dokumentací.
  • Zajišťování odborných hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem na lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
  • Zpracování dílčích plánů otvírky, přípravy a dobývání.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.