Přeskočit navigaci

Báňský inženýr pro povrchovou těžbu

Charakteristika

Báňský inženýr pro povrchovou těžbu řídí a zajišťuje odborné hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchovém dolu nebo lomu.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Řízení a organizace systému řízení jakosti v organizaci.
  • Řízení odborných hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem na lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
  • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
  • Tvorba provozní a základní dokumentace (technologických a pracovních postupů, pokynů pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení).
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vypracování a projednávání přípravných dokumentací a projektů včetně změn.
  • Zpracování dílčích plánů dobývání a přípravy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.