Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář čalounění dveří

Charakteristika

Výrobce a opravář čalounění dveří vyrábí a opravuje čalounění dveří soudobými nebo klasickými postupy s použitím soudobých materiálů převážně syntetického původu nebo klasických materiálů převážně přírodního původu.

Činnosti

  • Kontrola materiálů před dělením střihem, řezáním a před jejich strojním šitím.
  • Lepení, vrstvení zvolených tvarovacích materiálů.
  • Měření a výpočty rozměrů, tvarů, povrchů.
  • Potahování potahovými materiály, začištění a konečná úprava čalounění dveří.
  • Provádění průběžné a konečné kontroly čalounění dveří.
  • Střihání a řezání materiálů (např. usní, syntetických materiálů typu koženka, poromer, plastik, potahových) a technických textilií, roun, polyuretanové pěny
  • Tvorba plánů a střihů.
  • Úprava základu dveří – zkracování, rozkreslení a umístění lišt nebo lepenky dle návrhu, včetně okolí zámku, kliky.
  • Výběr nosných, tvarovacích, kypřicích, potahových, pomocných, okrasných a spojovacích materiálů soudobých převážně syntetického původu nebo klasických, převážně přírodního původu materiálů, pomocných materiálů a volba technologie provedení.
  • Vypracování návrhu a rozpočtu čalounění dveří.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.