Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií

Charakteristika

Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií vyrábí a opravuje nábytek čalouněný klasickou technologií s použitím tlačných, ručně vázaných pružin a materiálů převážně přírodního původu.

Činnosti

 • Měření a výpočty rozměrů a tvorba střihových plánů pro čalounění.
 • Nakládání s odpadem v nábytkářství.
 • Navrhování čalouněného nábytku s využitím znalostí ergonomie.
 • Odstrojování starého čalounění opravovaného čalouněného výrobku.
 • Opravy odstrojených nosných koster lepením a zpevňováním.
 • Provádění průběžné a konečné kontroly čalounění.
 • Provádění vazby tlačných pružin s ohledem na typ čalouněného výrobku.
 • Ruční zpracování materiálů – připevňování technických textilií, paspulí, šňůr, prýmků, zhotovování podstehu, prošívání a obšívání tvarovacích a kypřicích vrstev čalounění.
 • Strojní a ruční rozvolňování přírodních materiálů rostlinného a živočišného původu.
 • Střih potahových materiálů a technických textilií.
 • Šití potahů a potahování čalouněného nábytku klasickou technologií.
 • Tvorba nosných podkladů a pružicích prvků při výrobě a opravách čalouněného nábytku klasickou technologií.
 • Tvorba tvarovacích a kypřicích vrstev při výrobě a opravách čalouněného nábytku klasickou technologií.
 • Volba pracovních postupů ručního a strojního zpracování čalounických materiálů.
 • Výběr nosných, pružicích, tvarovacích a kypřicích materiálů přírodního původu, technických textilií z materiálů přírodního původu, potahových materiálů, vázacích motouzů, ručních a strojových nití, hřebíků, začišťovacích, okrasných a pomocných materiálů pro klasickou technologii provedení čalounění.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě.
 • Zhotovování vtahů vrstev čalounění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci 00 20 356
75341 - Čalouníci nábytku 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.