Přeskočit navigaci

Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů

Charakteristika

Kariérový poradce pro rozvoj lidských zdrojů poskytuje poradenské služby zaměstnancům i zaměstnavatelům. Podporuje jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoli věku při zvyšování jejich zaměstnatelnosti a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života, maximální využití potenciálu stávajících zaměstnanců zaměstnavatele, případně jejich doplnění o zaměstnance zvenčí nebo reorganizaci stávajících personálních schémat zaměstnavatele.

Činnosti

 • Analyza personálních spisů klientů.
 • Dočasné přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli.
 • Komunikace a spolupráce s orgány státní správy v oblasti zaměstnanosti.
 • Kontaktování zaměstnavatelů a stanovování variant řešení jejich situace v oblasti lidských zdrojů.
 • Poskytování poradenské podpory zaměstnancům i zaměstnavatelům.
 • Posuzování výhodnosti různých variant řešení doplňování zaměstnanců.
 • Provádění základní kariérové diagnostiky zaměřené na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince.
 • Přelévání agenturních zaměstnanců mezi zaměstnavateli s ohledem na jejich znalosti, dovednosti a vytížení.
 • Příprava smluv a dokumentů v oblasti zaměstnanosti.
 • Řízení a realizace zakázek týkající se zprostředkování zaměstnání.
 • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty.
 • Vyhledávání a kontakt klientů (potenciálních zaměstnanců i zaměstnavatelů) při zprostředkování zaměstnání a dočasném přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli na základě online databází.
 • Vytváření a udržování klientských databází v elektronické anebo písemné formě.
 • Vytváření plánů, scénářů náborových akcí a výběrových řízení a jejich realizace.
 • Zajištění a realizace poradenských činností: individuálního poradenství a skupinových poradenských programů v rámci náborových akcí a výběrových řízení.
 • Zaškolení potenciálních zaměstnanců, jejich zařazování do rekvalifikací a kurzů k doplňění odborných znalostí a jejich přezkušování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3333 - Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur 16 431 23 528
33337 - Odborní profesní poradci služeb zaměstnanosti 00 24 546

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.