Přeskočit navigaci

Technik karotáže a perforace

Charakteristika

Technik karotáže a perforace provádí karotážní práce a trhací práce na externích pracovištích ve vrtech a sondách a při geofyzikálním průzkumu ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.

Činnosti

  • Geofyzikální průzkum ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.
  • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů.
  • Obsluha výpočetní techniky.
  • Obsluha zařízení se zdroji ionizujícího záření, výbušninami.
  • Provádění karotážních měření ve vrtech a sondách.
  • Provádění trhacích prací ve vrtech a sondách.
  • Řízení motorových vozidel nad 3,5 t.
  • Údržba elektronických systémů a přístrojů.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31176 - Důlní a hutní technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 41 609 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání