Přeskočit navigaci

Památkář

Charakteristika

Památkář zabezpečuje odbornou přípravu a dohled nad komplexní péčí o památky. Zpracovává poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí stavebně historické průzkumy a analýzy památkových objektů a předmětů.

Činnosti

 • Evidence a dokumentace památkového fondu.
 • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
 • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů Ministerstva kultury ČR, krajských úřadů a obcí.
 • Koordinace odborných průzkumů památek a jejich souborů.
 • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
 • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
 • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
 • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
 • Vyhledání, sumarizace, systematizace a interpretace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.
 • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
 • Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti ochrany a poznání památkového fondu.
 • Zpracování odborných vyjádření a restaurátorských záměrů před zahájením a v průběhu rehabilitace kulturních památek.
 • Zpracování podkladů pro interiérové instalace a jejich realizace v památkových objektech.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání