Přeskočit navigaci

Technický dozor v podzemí

Charakteristika

Technický dozor v podzemí řídí a organizuje práce v ražení důlních děl, hloubení důlních jam, dobývání uhlí a ostatní činnosti v dole.

Činnosti

  • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, hygienických a pracovních podmínek na pracovišti.
  • Kontrola dodržování technologických postupů na pracovišti.
  • Provádění opatření při haváriích a mimořádných situacích.
  • Řízení, organizace a koordinace provozních pracovišť v dole.
  • Šetření a sepisování pracovních úrazů.
  • Vedení provozní a bezpečnostní dokumentace.
  • Vedení směnové evidenci pracovníků a kontrola dodržování pracovní doby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3121 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, hutní výroby a slévárenství 39 401 00
31211 - Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby 41 000 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání