Přeskočit navigaci

Paleontolog

Charakteristika

Paleontolog provádí vědecké a výzkumné práce a dohlíží nad sbírkami paleontologické povahy (fosilních rostlin a živočichů).

Činnosti

  • Kompletní zpracování a vedení paleontologické dokumentace.
  • Manipulace s předměty a materiály při provádění výzkumu.
  • Vědecké zpracování paleontologických sbírek v tuzemsku i v zahraničí.
  • Vyhodnocení a interpretace expertíz pro státní správu a samosprávu.
  • Vytváření koncepcí výzkumu a analýz v oblasti paleontologie v národním i v mezinárodním rozsahu.
  • Zajišťování ochrany paleontologických nalezišť v tuzemsku i zahraničí.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21149 - Ostatní pracovníci v oborech příbuzných geologii a geofyzice 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání