Přeskočit navigaci

Antropolog

Charakteristika

Antropolog provádí vědecké a výzkumné práce v oblasti antropologie, dohlíží nad sbírkami antropologické povahy, provádí analýzy pro archeologii, kriminalistiku, medicínu a státní správu.

Činnosti

  • Prezentace výsledků své práce prostřednictvím publikační činnosti a výstav.
  • Studium lidské rasy.
  • Vědecké zpracování a evidence výzkumné dokumentace a antropologické sbírky.
  • Výzkum člověka z biologického pohledu (ontogeneze, fylogeneze, variabilita lidského těla, zdravotní stav, genetika člověka) a z kulturního a sociálního hlediska (vznik a vývoj lidské kultury, srovnávání prostředí různých kultur, význam kultury).
  • Zpracování analýzy a expertízy pro kriminalistiku, archeologii a medicínské obory.
  • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti antropologie pro státní správu a samosprávu nebo v mezinárodním rozsahu.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 34 199 24 678
26321 - Výzkumní a vývojoví pracovníci v oboru sociologie, antropologie a v příbuzných oborech 00 00
26326 - Antropologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání