Přeskočit navigaci

Industriální archeolog

Charakteristika

Industriální archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny.

Činnosti

  • Archeologické průzkumy zanedbaných továrních oblastí.
  • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
  • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů.
  • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
  • Provádění přípravných heuristických prací.
  • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
  • Studium materiálních pozůstatků průmyslu minulosti, antropologické studium industriálního období.
  • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.
  • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 34 199 24 678
26323 - Archeologové 00 24 128

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání