Přeskočit navigaci

Archeolog pravěku

Charakteristika

Archeolog pravěku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny z období pravěku.

Činnosti

  • Návrh ochrany, záchrany a prezentace archeologických pravěkých nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
  • Provádění přípravných heuristických prací.
  • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
  • Samostatné provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období pravěku.
  • Samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
  • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období pravěku.
  • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období pravěku.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 34 199 24 678
26323 - Archeologové 00 24 128

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání