Přeskočit navigaci

Revizor v osobní dopravě

Charakteristika

Revizor v osobní dopravě kontroluje činnosti v dopravním a přepravním provozu ve smyslu dodržování příslušných ustanovení předpisů při provozování drážní dopravy a kontroly zaměstnanců zúčastněných na zajištění přepravy cestující veřejnosti.

Činnosti

  • Kontrola dodržování návaznosti jednotlivých spojů (přípojů).
  • Kontrola dodržování zajišťování dopravní obslužnosti a platných jízdních řádů v rámci přiděleného obvodu.
  • Kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek.
  • Kontrola kvality řídící a kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců.
  • Kontrola úrovně a kvality výcviku zaměstnanců.
  • Kontrola výkonu dopravní a přepravní služby.
  • Kontrola zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou a veřejnou linkovou dopravou.
  • Navrhování změn a doplnění ustanovení předpisů pro výkon dopravní a přepravní služby.
  • Sledování úrovně kázně zaměstnanců a dodržování BOZP.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání