Přeskočit navigaci

Elektromechanik pro instalatérská zařízení

Charakteristika

Elektromechanik pro instalatérská zařízení zapojuje, seřizuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje instalatérská zařízení, k jejichž hlavní funkci jsou nezbytné elektrické obvody sloužící k řízení, měření a regulaci nebo k přeměně elektrické energie na jiné druhy energie, např. mechanickou nebo tepelnou.

Činnosti

 • Elektrické připojení a oživení: plynového spotřebiče, hořáku pro spalování kapalných a plynných paliv, tepelného čerpadla, kogeneračního zařízení, solární soustavy pro ohřev teplé vody, výměníkové stanice, směšovacího zařízení, spalinového ventilátoru
 • Elektrické připojení čerpadla.
 • Měření elektrických veličin, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Montáž a připojení instalatérských zařízení k elektrické instalaci budovy.
 • Opravy a výměny elektrických částí a elektronických prvků instalatérských zařízení.
 • Poučení zákazníka o používání elektrické instalace.
 • Připojení a nastavení regulátoru teploty.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Určení kabelů, vodičů a elektroinstalačního příslušenství pro připojení instalatérských zařízení dle situace, prostředí a rizika mechanického poškození.
 • Vyhotovování záznamů o provedené montáži.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079
74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 25 414 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.