Přeskočit navigaci

Samostatný dokumentátor

Charakteristika

Samostatný dokumentátor pracuje v oblasti dokumentace historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Činnosti

  • Administrativní zajištění zápůjček a výpůjček předmětů kulturní povahy.
  • Kontrola stavu vybraných skutečností v oblasti kulturního dědictví.
  • Odborná dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování výsledků dokumentačních činností.
  • Odborné zpracování výsledků dokumentačních činností.
  • Pořizování dokumentace se všemi náležitostmi po stránce odborné, technické a legislativní.
  • Vedení odborné evidence.
  • Výkon činností potřebných pro vývoz předmětů kulturní povahy do zahraničí.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4415 - Pracovníci evidence dat a archivů 22 191 22 347
44150 - Pracovníci evidence dat a archivů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání