Přeskočit navigaci

Dokumentátor specialista

Charakteristika

Dokumentátor specialista zabezpečuje dokumentaci historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Činnosti

  • Celková správa provedené dokumentace.
  • Dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování, vědecké zpracování a zprostředkování výsledků dokumentačních činností.
  • Koordinace výsledků vědeckých a odborných výzkumů ve svěřeném oboru.
  • Prezentace výsledků bádání, především prostřednictvím expozic a výstav.
  • Zajištění mobility dokumentačních fondů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 30 165 25 098
26220 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání