Přeskočit navigaci

Kurátor

Charakteristika

Kurátor vytváří sbírku v kulturní či paměťové instituci, zpracovává, uchovává a prezentuje movité kulturní nebo přírodní dědictví.

Činnosti

  • Komunikace s veřejností a s návštěvníky výstav.
  • Konzultační a expertní činnost.
  • Koordinace a zprostředkování vědeckých výzkumů.
  • Odborná tvorba, správa a evidence sbírkových předmětů příslušného oboru či mobiliárních fondů.
  • Správa depozitářů sbírkových předmětů a mobiliárních fondů.
  • Tvorba expozic, výstav a dalších prezentačních, doprovodných a interpretačních projektů.
  • Tvorba koncepcí ochrany a prezentace sbírkových a mobiliárních fondů ve vazbách na další obory pro výkon státní správy a samosprávy.
  • Tvorba vědeckých výstupů v příslušném oboru.
  • Vědecké zpracování, ochrana a prezentace sbírkových předmětů příslušného oboru či mobiliárních fondů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání