Přeskočit navigaci

Ředitel auditu

Charakteristika

Ředitel auditu zajišťuje zkoumání a udržení souladu procesů společnosti s platnou legislativou, včetně platných interních norem.

Činnosti

 • Hodnocení výkonu interního auditu, včetně interních auditorů.
 • Kontrola dodržování interních norem společnosti.
 • Koordinace externích auditů u zákazníků a dodavatelů.
 • Navrhování a realizace plánu interního auditu.
 • Pravidelný reporting managementu společnosti.
 • Provádění dohledu nad interními auditory.
 • Přeměna výsledků auditu na podklady k rozhodování o nápravných opatřeních.
 • Řízení realizace interních auditů.
 • Sestavení a správa rozpočtu oddělení interního auditu.
 • Sledování plnění nápravných opatření.
 • Sledování vývoje právních norem a předpisů obecně, i ve svěřené oblasti.
 • Spolupráce s ostatními odděleními společnosti.
 • Tvorba koncepce a metodiky interního auditu.
 • Vedení týmu oddělení interního auditu.
 • Vyhodnocení výsledků auditu a jejich prezentace managementu společnosti.
 • Vyhodnocování účinnosti a hospodárnosti procesů ve společnosti.
 • Zpracování objektivních zpráv z interních auditů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1219 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností 54 675 45 379
12191 - Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) 00 53 115

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání