Přeskočit navigaci

Mistr výstavby energetických zařízení

Charakteristika

Mistr výstavby energetických zařízení realizuje s přidělenými pracovníky a technikou výstavbu energetických zařízení.

Činnosti

  • Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, BOZP a PO.
  • Předání dokončené stavby.
  • Řízení realizace stavby, koordinace činnosti na staveništi.
  • Seznámení se s projektovou dokumentací stavby, převzetí staveniště.
  • Stanovení časového harmonogramu stavby, potřeb materiálu, techniky, pracovníků a subdodávek.
  • Technický dozor na pracovištích.
  • Vedení technické dokumentace stavby.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3123 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 26 744 33 048
31230 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.