Přeskočit navigaci

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství

Charakteristika

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství provádí řízení krmivářských výrob a provozů podle obvyklých postupů a s přesnými výstupy formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Dispečerské řízení výroby krmných směsí a premixů v provozech s dalším vnitřním organizačním členěním.
  • Kontrola automatického chodu výroby prostřednictvím centrálního PC.
  • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů nebo nasazování alternativních programů.
  • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
  • Sledování a kontrola plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
  • Zajišťování a organizace procesu systému řízení jakosti při výrobě krmných směsí a premixů.
  • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.
  • Zajišťování optimalizace a provozuschopnosti výroby.
  • Zpracování údajů pro komplexní řízení rozsáhlé výroby nebo provozních systémů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 31 273 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.