Přeskočit navigaci

Ředitel marketingu

Charakteristika

Ředitel marketingu zajišťuje tvorbu a implementaci marketingové strategie společnosti.

Činnosti

 • Analýza trhu a konkurence.
 • Brand management – rozvoj značky.
 • Komunikace s médii.
 • Koordinace a vyhodnocování marketingové strategie.
 • Nastavení KPIs (klíčových ukazatelů výkonu) marketingu.
 • Nastavení ucelené koncepce marketingu.
 • Navrhování motivačního prostředí obchodním partnerům.
 • Pravidelný reporting Top Managementu.
 • Prezentace společnosti navenek – tvorba image společnosti.
 • Přímá podpora oddělení prodeje a obchodního oddělení.
 • Příprava a organizace promo akcí.
 • Příprava a realizace marketingového plánu.
 • Příprava marketingové strategie.
 • Realizace marketingové strategie.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Řízení spolupráce s grafickými studii, reklamními a PR agenturami.
 • Sestavování a správa marketingového rozpočtu.
 • Spolupráce při tvorbě obchodní strategie společnosti.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Účast na promo akcích, konferencích.
 • Vedení týmu pracovníků marketingu.
 • Vývoj a implementace nových produktů.
 • Zodpovědnost za marketingovou komunikaci.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 58 254 39 035
12213 - Řídící pracovníci v oblasti marketingu 44 227 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání