Přeskočit navigaci

Ředitel marketingu

Charakteristika

Ředitel marketingu zajišťuje tvorbu a implementaci marketingové strategie společnosti.

Činnosti

 • Analýza trhu a konkurence.
 • Brand management – rozvoj značky.
 • Komunikace s médii.
 • Koordinace a vyhodnocování marketingové strategie.
 • Nastavení KPIs (klíčových ukazatelů výkonu) marketingu.
 • Nastavení ucelené koncepce marketingu.
 • Navrhování motivačního prostředí obchodním partnerům.
 • Pravidelný reporting Top Managementu.
 • Prezentace společnosti navenek – tvorba image společnosti.
 • Přímá podpora oddělení prodeje a obchodního oddělení.
 • Příprava a organizace promo akcí.
 • Příprava a realizace marketingového plánu.
 • Příprava marketingové strategie.
 • Realizace marketingové strategie.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Řízení spolupráce s grafickými studii, reklamními a PR agenturami.
 • Sestavování a správa marketingového rozpočtu.
 • Spolupráce při tvorbě obchodní strategie společnosti.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Účast na promo akcích, konferencích.
 • Vedení týmu pracovníků marketingu.
 • Vývoj a implementace nových produktů.
 • Zodpovědnost za marketingovou komunikaci.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 58 254 39 035
12213 - Řídící pracovníci v oblasti marketingu 44 227 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání