Přeskočit navigaci

Ředitel nákupu

Charakteristika

Ředitel nákupu zajišťuje tvorbu a implementaci nákupní strategie společnosti, včetně řízení dodavatelů.

Činnosti

 • Aktivní vyhledávání nových dodavatelů.
 • Definování nákupní strategie pro dané období.
 • Implementace nákupní strategie.
 • Kompletní zodpovědnost za oblast nákupu společnosti.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace (např. databáze dodavatelů, …).
 • Nákupní marketing – analýza a průzkum trh.
 • Operativní management dodavatelů.
 • Organizace výběrových řízení na dodavatele.
 • Plánování nákupních strategií.
 • Podílení se na tvorbě produktové strategie.
 • Pravidelný reporting a analýzy pro Top Management.
 • Provádění auditu a stanovování ratingu dodavatelů (hodnocení kvality).
 • Reprezentování společnosti na marketingových aktivitách.
 • Řešení reklamací.
 • Řízení a účast na projektech.
 • Sestavení a správa rozpočtu nákupu.
 • Spolupráce s ostatními odděleními společnosti.
 • Udržování a posilování vztahů s dodavateli.
 • Určování preferovaných dodavatelů – motivace dodavatelů.
 • Vedení týmu pracovníků nákupu.
 • Vyjednávání o cenách s dodavateli.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
12212 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu 55 886 35 848
1324 - Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech 45 740 42 646

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání