Přeskočit navigaci

Ředitel specializovaných oblastí

Charakteristika

Ředitel specializovaných oblastí vede, organizuje činnost a zodpovídá za jemu svěřený útvar nebo úsek. Podílí se na plánování a rozvoji, zabezpečuje plnění plánů a strategických cílů v oblasti, která mu přísluší.

Činnosti

 • Kontrola rozpočtů a termínů u jednotlivých projektů.
 • Kontrola výsledků práce svěřeného útvaru.
 • Prezentace a zastupování útvaru v rámci společnosti i mimo ni.
 • Řízení, hodnocení a motivování podřízených pracovníků.
 • Sdílení a uchovávání informací a know-how.
 • Sledování nových trendů ve svěřené oblasti.
 • Spolupráce na vytváření strategie a personální politiky společnosti.
 • Spolupráce s ostatními úseky společnosti.
 • Tvorba plánu práce a finančního rozpočtu útvaru.
 • Zajištění podmínek nutných k realizaci jednotlivých projektů a procesů.
 • Zajištění podmínek pro rozvoj a zvyšování kvality práce útvaru.
 • Zpracování reportů a hlášení pro vrcholné vedení společnosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.