Přeskočit navigaci

Samostatný technik v krmivářství

Charakteristika

Samostatný technik v krmivářství řídí výrobu a provoz, zajišťuje technologickou přípravu krmivářských výrobků, zodpovídá za řízení kontroly kvality surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků, zabývá se aplikací vědeckých poznatků a teorií při výzkumu a vývoji nových výrobních postupů a metod při výrobě krmných směsí a premixů a výživy zvířat .

Činnosti

 • Dispečerské řízení výrob a provozů se složitým vnitřním členěním a četnými vnějšími vazbami.
 • Dohled na dodržování pravidel BOZP a PO ve svěřeném úseku.
 • Navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Operativní řízení jakosti.
 • Ověřování nových technologických postupů.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Řešení konkrétních dílčích výzkumných a vývojových úkolů.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality včetně správné výrobní praxe a stanovení kritických kontrolních bodů v procesu výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování a organizace procesu systému řízení jakosti při výrobě krmných směsí a premixů .
 • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.
 • Zajišťování prevence v odstraňování nedostatků na úseku jakosti vyráběných krmných směsí a premixů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby krmných směsí a premixů u složitějších výrobních procesů.
 • Zajišťování vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol v procesu výroby krmných směsí a premixů.
 • Zavádění nových krmivářských výrobků.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.