Přeskočit navigaci

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily

Charakteristika

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily provádí veškeré montážní a údržbové práce na daných dobíjecích stanicích včetně jejich případné obsluhy, měření a nastavování.

Činnosti

 • Kontrola kompletnosti dodávky napájecí a nabíjecí stanice.
 • Mechanická instalace nabíjecí stanice, základní modul, připojovací modul.
 • Mechanická instalace napájecí stanice.
 • Odzkoušení funkce nabíjecí stanice včetně připojení do vozidla.
 • Odzkoušení funkce napájecího systému.
 • Připojení nabíjecí stanice na rozvodnou síť.
 • Připojení napájecí stanice na rozvodnou síť.
 • Rozdělení stanice na napájecí nebo nabíjecí systém.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Zapojení elektrické části nabíjecí stanice.
 • Zapojení elektrické části napájecí stanice.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7412 - Elektromechanici 25 561 21 806
74121 - Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) 25 182 22 079

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.