Přeskočit navigaci

Elektrotechnik letadlových přístrojů

Charakteristika

Elektrotechnik letadlových přístrojů se podílí na montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování, ověřování správné činnosti a drobných opravách letadlových palubních přístrojů.

Činnosti

 • Detekce vzniklých závad na palubních letadlových přístrojích.
 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních letadlových přístrojů.
 • Montáž a demontáž palubních letadlových přístrojů.
 • Nastavování, seřizování předepsaných hodnot palubních letadlových přístrojů.
 • Organizace předepsaných revizí a kalibrací palubních letadlových přístrojů.
 • Samostatné provádění drobných oprav palubních letadlových přístrojů (podle získaných oprávnění).
 • Soustavné zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).
 • Spolupráce na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel – komplexní kontrola palubních přístrojů včetně signálních cest a napájení a jejich nastavení, seřízení.
 • Vedení předepsané dokumentace o manipulaci s palubními letadlovými přístroji.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00
74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 25 414 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.