Přeskočit navigaci

Operátor věžové sušárny mléka a odparky

Charakteristika

Operátor věžové sušárny mléka a odparky zpracovává standardizovanou směs mléka na zahuštěné nebo sušené mléčné výrobky, polotovary a případně další potraviny.

Činnosti

 • Balení hotového produktu, jeho skladování a expedice.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Obsluha detektorů kovů.
 • Obsluha technologických linek a zařízení (odparka mléka a věžová sušárna).
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Příjem a příprava obalů.
 • Příjem připraveného mléka nebo směsi.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Zajišťování a kontrola sanitačních procesů (potrubí, odparka, věžová sušárna).
 • Základní ošetření mléka na odparce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75139 - Ostatní výrobci mléčných produktů 00 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.