Přeskočit navigaci

Operátor pasterační stanice

Charakteristika

Operátor pasterační stanice obsluhuje zařízení na odstřeďování a pasteraci mléka a připravuje standardizovanou mléčnou surovinu pro další technologické operace při zpracování mléka na mléčné výrobky.

Činnosti

  • Čištění potrubních cest na mléko, desinfekce, proplachy vodou.
  • Organizace čištění a dezinfekce veškerého výrobního zařízení podle nastavených čistících postupů.
  • Příprava pasterační stanice na zahájení provozu (kontrola přívodu medií k záhřevu a k chlazení, nastavení cest mléka a smetany, kontrola hladiny oleje v odstředivkách apod.).
  • Řízení provozu pasterační stanice na mléko/smetanu podle výrobních rozpisů.
  • Řízení standardizace tuku.
  • Spolupráce se servisními techniky a s údržbou při poruchách zařízení.
  • Spuštění pasterační stanice ve zkušebním provozu na vodu.
  • Udržování čistoty a pořádku na pracovišti pasterační stanice.
  • Vedení záznamů o provozu pasterační stanice, zajištění požadavků na dosledovatelnost a údajů o toku suroviny.
  • Zajištění správného zpracování a uskladnění odstředivkových kalů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
75139 - Ostatní výrobci mléčných produktů 00 00
8160 - Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků 20 259 00
81603 - Obsluha strojů na výrobu mléčných výrobků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání