Přeskočit navigaci

Knihovník pracovník správy fondů

Charakteristika

Knihovník pracovník správy fondů vykonává odborné práce v úseku správy, organizace, ochrany a revize knihovního fondu. Podílí se na zpřístupňování knihovních fondů uložených ve skladech.

Činnosti

 • Aktivace a deaktivace technických prvků ochrany při manipulaci s knihovním fondem.
 • Drobné opravy poškozených dokumentů.
 • Fyzická očista knihovních fondů speciálními prostředky podle stanovené metodiky.
 • Fyzická příprava dokumentů pro volný výběr.
 • Kontrola fyzického stavu knihovních fondů a provádění jejich jednoduché ochrany.
 • Manipulační práce a převoz dokumentů mezi sklady a místy jejich zpřístupnění.
 • Obsluha technických zařízení a pomůcek ve skladištích knihovních fondů.
 • Provádění revizí knihovních fondů včetně evidence a ověření ztrát a nesrovnalostí podle stanovené metodiky.
 • Průběžné dohledávání nenalezených dokumentů.
 • Řazení určené části knihovního fondu.
 • Třídění a předřazování dokumentů a jejich zakládání do regálů podle konkrétních systémů stavění.
 • Vybavení dokumentů prvky elektromagnetické nebo radiofrekvenční ochrany.
 • Vyhledání dokumentů v knihovních skladech dle požadavků uživatelů a jejich příprava k expedici.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 20 109 21 083
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.