Přeskočit navigaci

Knihovník v přímých službách

Charakteristika

Knihovník v přímých službách vykonává odborné knihovnické práce na úseku výpůjčních, reprografických, kopírovacích a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Činnosti

  • Dozor v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších prostorách s volným přístupem k fondu.
  • Kalkulace poskytovaných placených služeb podle ceníku.
  • Komunikace s uživateli vztahující se k jejich členství v knihovně, výpůjčním a reprografickým službám.
  • Poskytnutí reprografických a kopírovacích služeb, zhotovení kopií z připravených předloh skenováním a kopírováním, kalkulace podle ceníku.
  • Poskytnutí výpůjčních služeb a jejich evidence, vydávání a přebírání dokumentů a kontrola vrácených dokumentů.
  • Příprava pro poskytnutí meziknihovních a dodávacích služeb, evidence požadavků a způsobu jejich realizace, spedice listovních a balíkových zásilek.
  • Registrace uživatelů, vystavení uživatelských průkazů, práce s osobními údaji uživatele.
  • Rozeslání upomínek, vyřízení rezervací.
  • Vedení operativní evidence přímých služeb.
  • Vedení pokladny a evidence plateb; manipulace s hotovostí, uzávěrky tržeb, odvody a statistika plateb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 20 109 21 083
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.