Přeskočit navigaci

Knihovník v knihovně pro děti

Charakteristika

Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.

Činnosti

 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům v knihovně pro děti.
 • Informování uživatelů v knihovně pro děti o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb pro dětské uživatele.
 • Osobní, písemná a telefonická komunikace s uživateli v knihovně pro děti včetně vstupních pohovorů.
 • Poskytnutí knihovnických, informačních, referenčních a faktografických služeb v knihovně pro děti.
 • Poskytnutí specifických poradenských a konzultačních služeb z oblasti čtenářství a informační výchovy rodičům a pedagogům.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny pro děti.
 • Realizace lekcí informační výchovy, aktivit k podpoře čtenářství a dalších volnočasových aktivit v knihovně pro děti.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů v knihovně pro děti ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Specifické instruktáže a školení uživatelů v knihovně pro děti o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů v knihovně pro děti.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 20 109 21 083
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání