Přeskočit navigaci

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců

Charakteristika

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců obsluhuje a udržuje stroje a zařízení a zhotovuje dřevěné obaly, palety a dílce.

Činnosti

 • Kompletace výrobků dle technologického postupu nebo ruční sbíjení beden z přířezů a velkoplošných materiálů.
 • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
 • Manipulace se surovinou a polotovary a pilařským odpadem.
 • Obsluha linek na výrobu palet.
 • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a zařízení.
 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
 • Uskladnění, balení a expedice hotového polotovaru či výrobku.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7522 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 16 382 20 002
75220 - Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.