Přeskočit navigaci

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Charakteristika

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Činnosti

  • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.
  • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
  • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
  • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
  • Obsluha sušáren dřeva.
  • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
  • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
  • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
  • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8172 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 20 158 00
81720 - Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.