Přeskočit navigaci

Knihovník akvizitér

Charakteristika

Knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Činnosti

 • Komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovně
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.
 • Sledování a tvorba základních statistických ukazatelů.
 • Vedení agendy darů, návazné agendy, kontrola duplicity, korespondence s dárci.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků.
 • Vedení agendy výměny publikací.
 • Vedení kartotéky deziderát.
 • Vedení základní agendy povinného výtisku.
 • Vedení základní majetkové evidence, přírůstkových seznamů a seznamu úbytků.
 • Vstupní zpracování, kontrola dokumentů, zpracování minimálního záznamu, vytvoření záznamu o knihovních jednotkách, adjustace, elektronické zabezpečení.
 • Výběr dokumentů, příprava pro nákupní komisi, kontrola duplicity.
 • Vytvoření objednávek především českých dokumentů včetně návazné agendy, urgencí a vyřizování reklamací.
 • Zajištění podkladů finančních transakcí, kontrola faktur, objednávek.
 • Zajišťování dokumentů především domácí provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Základní analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba krátkodobých plánů doplňování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4411 - Knihovníci 20 109 21 083
44110 - Knihovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání