Přeskočit navigaci

Hlavní účetní v podnikatelské sféře

Charakteristika

Hlavní účetní zodpovídá za kompletní vedení účetnictví v účetní jednotce, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zabezpečuje veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím. Zodpovídá za organizační vedení účtárny.

Činnosti

  • Komunikace a spolupráce s externími subjekty (např. daňový poradce, auditor, banka, finanční úřad).
  • Kontrola správnosti zpracování účetních operací významných pro účetní jednotku.
  • Organizace a koordinace činností v účtárně.
  • Pravidelné měsíční kontroly správnosti účtování.
  • Průběžná údržba účetního systému.
  • Příprava a shromažďování podkladů pro audit.
  • Reporting vrcholovému managementu, mateřské společnosti.
  • Řešení problematických účetních případů.
  • Sestavení účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky.
  • Spolupráce s účetním metodikem při vytváření a upřesňování metodiky účtování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24111 - Hlavní účetní 35 595 28 816

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.