Přeskočit navigaci

Samostatný knihovník akvizitér

Charakteristika

Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Činnosti

 • Analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba dlouhodobých plánů doplňování, včetně retrospektivního.
 • Jednání s českými dodavateli o podmínkách nákupu.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.
 • Organizace agendy výměny publikací.
 • Posouzení a vyřízení akvizičních návrhů a požadavků.
 • Správa rozpočtu na nákup knihovních fondů.
 • Supervize vstupního zpracování dokumentů.
 • Tvorba statistických výstupů.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků na regionální úrovni.
 • Vedení dílčích agend povinného výtisku, zjišťování nedodaných titulů, urgence, reklamace.
 • Výběr dokumentů, koordinace nákupu, práce v nákupní komisi.
 • Vytvoření objednávek českých a zahraničních dokumentů včetně návazné agendy.
 • Zjišťování dokumentů domácí a zahraniční provenience, sledování nabídek, edičních plánů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2622 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 24 383
26220 - Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.