Přeskočit navigaci

Manažer řízení rizik

Charakteristika

Manažer řízení rizik stanovuje pravidla, rámce a limity pro řízení rizik s cílem zvyšování hodnoty firmy při podstupování celkového rizika, které je pro vlastníka akceptovatelné.

Činnosti

  • Alokace rizikového kapitálu na jednotlivá rizika.
  • Definování souhrnných postupů, pravidel a rizikových limitů.
  • Dohled nad řízením rizik a kontrola dodržování schválených rizikových rámců vč. limitů, metodik a postupů řízení rizik.
  • Metodická a poradenská činnost.
  • Odborné posouzení a ocenění rizik.
  • Organizace a koordinace prací v rámci řízení rizik, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
  • Rozvoj, implementace a monitoring efektivního systému řízení rizik.
  • Vedení pracovního kolektivu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vystavování garancí a rozhodování o výši poplatku za vystavení garancí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24221 - Specialisté v oblasti řízení rizik 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání