Přeskočit navigaci

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Charakteristika

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě zajišťuje práce při zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury metodami nedestruktivní defektoskopie, např. ultrazvukem, rentgenem, elektromagnetickými přístroji a izotopy. Rozhoduje o provozuschopnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury.

Činnosti

  • Identifikace závad metodou ultrazvukovou, akustickou, rentgenovou, magnetickou (indukční), kapilarní.
  • Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků.
  • Ověřování funkčnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení.
  • Řízení prací při diagnostice železničních kolejových vozidel, tratí s využitím výpočetní techniky.
  • Vyhodnocování zkoušek povrchových a vnitřních vad materiálu.
  • Vystavování protokolů o provedených defektoskopií na základě norem ČSN EN ISO řady 9000
  • Zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31155 - Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti 29 531 00
7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 23 715 00
75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 00 00
83421 - Obsluha strojů a zařízení pro práce na železniční trati 28 779 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.