Přeskočit navigaci

Manažer controllingu

Charakteristika

Manažer controllingu řídí činnosti související s rozpočtováním a controllingem firmy.

Činnosti

  • Návrhy na opatření pro zvyšování efektivity.
  • Návrhy nových metod a kontrolních mechanismů v oblasti controllingu a reportingu.
  • Optimalizace manažerského informačního systému.
  • Organizace a koordinace prací v rámci finančního controllingu, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
  • Poradenství a metodická podpora.
  • Provádění finanční analýzy firmy.
  • Reporting ukazatelů činnosti společnosti.
  • Spolupráce při tvorbě finančních výkazů (finančního plánu, účetní uzávěrky apod.).
  • Tvorba rozpočtů, forecasting.
  • Vedení pracovního kolektivu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24114 - Metodici účetnictví 43 065 35 381
24115 - Rozpočtáři specialisté 40 262 34 736

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání