Přeskočit navigaci

Finanční manažer

Charakteristika

Finanční manažer zajišťuje finanční a ekonomické řízení společnosti, zodpovídá za správné vedení účetnictví a proces účetní závěrky.

Činnosti

 • Komunikace s auditory a daňovými poradci, s bankami a dalšími institucemi.
 • Optimalizace daní.
 • Reporting vrcholovému managementu a mateřské společnosti.
 • Řízení týmu odborných pracovníků
 • Spolupráce při nastavení a optimalizaci systému manažerského účetnictví.
 • Spolupráce při tvorbě interních předpisů společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy (compliance).
 • Spolupráce při zavádění obecně závazných právních předpisů do IT systému.
 • Stanovení pravidel a dohled nad řízením finančních rizik.
 • Strategické finanční plánování a controlling (sestavování rozpočtu, tvorba finančního plánu a jejich prezentace, sledování nákladovosti a kontrola jejich toku v souladu s plánem, správné nastavení vnitřních kontrolních mechanismů).
 • Tvorba finančních analýz (hodnocení finančních výkazů a různých finančních ukazatelů).
 • Zajištění splnění povinností souvisejících s účetní závěrkou.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání