Přeskočit navigaci

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz na specializovaném pracovišti zpracovává zásilky určené k odeslání do ciziny a zásilky došlé z ciziny k dodání adresátům v ČR.

Činnosti

  • Elektronické sledování zpracovaného objemu poštovních zásilek.
  • Kontrola zásilek určených do i ze zahraničí s využitím rentgenu.
  • Posouzení zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením.
  • Předložení zásilek určených do i ze zemí mimo EU k celnímu odbavení.
  • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek z vnitřní poštovní sítě k dodání do zahraničí.
  • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek ze zahraničí do vnitřní poštovní sítě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby 18 974 21 293

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.