Přeskočit navigaci

Odborný pracovník obsluhy pošty

Charakteristika

Odborný pracovník obsluhy pošty odpovídá za provoz pošty, poskytuje poštovní služby zákazníkům na poště a doručuje poštovní zásilky.

Činnosti

 • Doručování poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Příjem a výdej poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v souladu s poštovními podmínkami.
 • Příjem reklamací a stížností souvisejících s poštovním provozem a službami pošty.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek do přepravní sítě.
 • Řízení provozu pošty.
 • Vedení pokladní služby na poště.
 • Vybírání poštovních schránek.
 • Zajištění obstaravatelských služeb (např. důchodová služba, SIPO, SAZKA) a služeb smluvních partnerů.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4211 - Pokladníci ve finančních institucích, na poštách a pracovníci v příbuzných oborech 22 394 22 858
42113 - Přepážkoví pracovníci na poštách 00 00
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby 18 974 21 293

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.