Přeskočit navigaci

Slévač

Charakteristika

Slévač řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu forem a jader a pro tavení kovů v tavicích zařízeních.

Činnosti

  • Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
  • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
  • Ruční příprava a výroba slévárenských forem.
  • Řízení a vedení metalurgického procesu.
  • Tavení železných a neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundární metalurgie.
  • Vedení příslušných záznamů.
  • Zhotovení zkušebních vzorků tavených kovů a měření teplot.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání