Přeskočit navigaci

Knihovník specialista

Charakteristika

Knihovník specialista zajišťuje komplexní knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností, zpracovává celostátní koncepce, plány a programy v předmětné oblasti.

Činnosti

 • Analytická činnost a zpracování souborných katalogů speciálních dokumentů a vzácných tisků.
 • Komplexní zajišťování knihovnicko-bibliografické, referenční a informační služby uživatelům v knihovnách s celostátní působností.
 • Koordinace vytváření metodik katalogizace s vazbami na národní a mezinárodní standardy.
 • Metodická, konzultační a poradenská činnost v knihovně s celostátní působností.
 • Spolupráce při stanovení strategie rozvoje a zaměření fondů knihoven.
 • Správa a organizace specializovaných samostatných studoven v knihovnách s celostátní působností.
 • Tvorba celostátní koncepce rozvoje knihovnictví.
 • Tvorba koncepce a koordinace mezinárodních knihovnicko-informačních systémů.
 • Tvorba koncepce zavádění specializovaných knihovnických systémů.
 • Tvorba speciálních bibliografických a faktografických databází.
 • Vytváření národních a mezinárodních standardů pro oblast knihovnictví a informační činnosti.
 • Zajišťování mezinárodní meziknihovní výpůjční služby.
 • Zpracovávání celostátních koncepcí, plánů a programů tvorby knihovních a informačních zdrojů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání