Přeskočit navigaci

Knihovník

Charakteristika

Knihovník provádí základní knihovnické práce, zajišťuje chod knihovny s univerzálním fondem s lokální a regionální působností.

Činnosti

  • Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností.
  • Organizování knihovního fondu v knihovnách s lokální a regionální působností.
  • Revize knihovních sbírek.
  • Samostatná katalogizace podle standardů a stanovených metodik v knihovnách s lokální působností.
  • Zajišťování chodu knihovny.
  • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání