Přeskočit navigaci

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí

Charakteristika

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí zhotovuje, montuje a demontuje tesařské konstrukce individuálně zhotovovaných dřevostaveb, zejména konstrukce krovů šikmých střech, dřevěných nosníků a vazníků a konstrukce skeletových a srubových dřevěných staveb.

Činnosti

 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Montáž tesařsky vázaných konstrukcí budov.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí.
 • Ruční opracování dřevěných materiálů.
 • Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Zhotovení a opravy konstrukcí z příhradových vazníků.
 • Zhotovení a opravy tesařsky vázaných konstrukcí krovů s rovinnými střešními plochami.
 • Zhotovení bednění a laťování střech.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zhotovení tesařsky vázaných skeletových a srubových konstrukcí budov.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.