Přeskočit navigaci

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí

Charakteristika

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí je specialistou, který zhotovuje, montuje a demontuje složité tesařské konstrukce dřevostaveb, zejména konstrukce krovů tvarově složitých střech, vázaných konstrukcí budov, dřevěných nosníků a vazníků, mostních konstrukcí.

Činnosti

 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí.
 • Ruční opracování dřevěných materiálů.
 • Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Zhotovení bednění a laťování střech.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zhotovení, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov (hrázděné, podstávkové, roubené a srubové konstrukce)
 • Zhotovení, montáž a opravy tesařsky vázaných složitých konstrukcí krovů (věží, historických budov).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.