Přeskočit navigaci

Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí

Charakteristika

Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí zhotovuje, montuje a demontuje tesařská bednění stavebních konstrukcí, dřevěná stavební lešení a pomocné konstrukce, montuje a demontuje systémová bednění.

Činnosti

 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Montáž a demontáž systémových bednění betonových a železobetonových konstrukcí.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy konstrukcí bednění, lešení a pomocných konstrukcí.
 • Ruční opracování dřevěných materiálů.
 • Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma.
 • Zhotovování, montáž a demontáž tesařských bednění betonových a železobetonových konstrukcí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.